Historia

Zamieszańcy– ЗАМІШАНЦІ

Zespół powstał w 2018 roku w południowo – wschodniej części Karpat, gdzie przebiega historyczna granica między dwoma obszarami etnicznymi: polskim i rusińskim (ukraińskim). To tu, na północ od Krosna, w zakolu Wisłoka znajduje się niewielka enklawa, w której przez około 500 lat żyli mieszkańcy nazwani „zamieszanyj narid”. Dochodziło na tym terenie do przenikania się różnych kultur („żywiołów”). W tej pięknej krainie, w przysiółku Wólka Bratkowska doszło do spotkania się członków zespołu.

Nazwa „Zamieszańcy” odwołuje się do owej grupy etnicznej, ilustruje także mieszankę i różnorodność inspiracji, wpływów oraz rytmów, z których czerpią członkowie zespołu, tworząc swoją muzykę.

Członkowie grupy, którzy zamieszkują tereny zasiedlone niegdyś przez Zamieszańców, chcą być blisko natury i to z niej czerpią najwięcej energii do tworzenia. Wierzą jednocześnie, że duchowa energia przodków nadal jest obecna w lasach, łąkach i pagórkach. Poprzez swoją muzykę „Zamieszańcy” starają się nieść tę energię dalej i dzielić się nią z ludźmi. Stąd przebrania muzyków, którzy, zakładając maski oraz kolorowe stroje, wcielają się niejako w „duchy lasu” – ni to stwory, ni to archetypowe postaci, ni to zjawy rodem z dawnych podań i legend. Trochę tajemnicze, jednak magnetyzujące i przyciągające swoją wielobarwnością.

Twórczość grupy początkowo bazowała na połączeniu tradycyjnych rytmów z Afryki Zachodniej i prawdziwych pieśni oraz melodii śpiewanych w języku Zamieszańców i Łemków. Obecnie muzycy tworzą autorskie kompozycje eksperymentując z muzyką świata oraz improwizacją. Wszystko to zaaranżowane jest za pomocą instrumentów etnicznych: djembe, didgeridoo, dundun, djabara, fujara, tamburyn, marakasy, misa tybetańska, dzwonki koshi i urozmaicone brzmieniem sampli.

Każdy występ „Zamieszańców” to pełna dawka energii i swego rodzaju magiczna opowieść z tej  krainy. Powstałe plemię „Zamieszańców” przenikają leśne duchy, które zabierają publiczność w tajemnicze lasy, góry, wąskie doliny i potoki jednocześnie przybliżając historię tej grupy etnicznej.

Wykorzystane źródło Henryk Olszański „Zamieszańcy”.